Langkau ke kandungan utama

Catatan

#PekaBahasa 7: Killfie ertinya Swafoto Maut

Catatan terbaharu

#PekaBahasa 6: Dwibulanan Prakata Sosioekonomi Subseksyen Antidadah

Salah: Dwi bulanan
Betul: Dwibulanan

Salah: Anti dadah
Betul: Antidadah

Salah: Pra kata
Betul: Prakata

Salah: Sosio ekonomi
Betul:  Sosioekonomi

Salah: Sub-seksyen
Betul: Subseksyen


"BAHASA JIWA BANGSA"

Terima kasih singgah sini

#PekaBahasa 5: Tatabahasa Pengulangan

Salah: di masa
Betul: pada masa

Salah: dari tuan
Betul: daripada tuan

Salah: senarai barang-barang
Betul: senarai barang

Salah: lain-lain faktor
Betul: faktor-faktor lain

Salah: berbanyak terima kasih
Betul: berbanyak-banyak terima kasihBAHASA JIWA BANGSA

 Terima kasih singgah sini

Open Tracker